9405476483 / 8180031712

Entrepreneurship Guidance Center

Sant Rawool Maharaj Mahavidyalaya Campus,
S. N. Desai Chowk, Udyamnagar, Kudal
Tal- Kudal, Dist.-Sindhudurg, Maharashtra,
India, Pincode-416520

Contact Info

Email : srmcforudyogvikas@gmail.com

Dr. Anil Nerurkar : 9833827200
Mr. Ajit Kanshide : 7517472086
Mr. Aditya Batawle : 9689097239
Mr. Pravin Sawant : 8698055622
Miss. Aliyabegum Khulli : 8180031712

Close Menu